top of page
Search

CIRCULAR INFORMATIVA TEMPORADA 2020-2021

Benvolgudes/ts:

Com cada any abans de marxar de vacances ens posem en contacte amb les famílies del club per tal de facilitar-vos un seguit d’informacions pràctiques de cara a la propera temporada relatives a la gestió del club, sistemes de pagaments, beques, informació general, etc, que us seran de molta utilitat, i a l’hora, facilitarà la tasca del nostre personal, am bel consegüent estalvi de temps i recursos.

1. INFORMACIÓ I NORMATIVA INSCRIPCIONS

Els jugadors admesos per la Direcció Esportiva per a formar part dels equips del CP de SARRIÀ i que encara no hagin formalitzat la inscripció de la temporada 2019/2020, podeu posar-vos en contacte amb l’oficina del club (cpsarria@cpsarria.cat o 932031699) o passar per aquesta en horari de dilluns a divendres, de 17:00h a 20:00h, on us indicaran la documentació necessària per tramitar la fitxa federativa. Us recordem que les nostres oficines romandran tancades del 27 de juliol al 23 d'agost per vacances del personal.

No es tramitarà cap llicència federativa a jugadors/es que tinguin pendents quotes de la temporada anterior.

No es tramitarà cap llicència federativa si no s’ha realitzat el pagament de la inscripció abans del’14de setembre 2020. Us recordem que per tramitar les llicències federatives els jugadors/es han de satisfer el pagament de la Mutualitat mitjançant el Portal del Federat (https://www.futbol.cat)

La formalització de la inscripció implica l’acceptació d’aquestes normes i de la Normativa Interna del CP de SARRIÀ.

2. DOCUMENTACIÓ A PORTAR EN CAS DE NOU JUGADOR

▪ Comprovant de pagament de la inscripció indicant nom i dos cognoms del jugador a l’ingrés i equip assignat.

▪ Formulari de dades personals formalitzat.

▪ Autorització de domiciliació bancària.

▪ Fotocòpia del DNI del jugador/ra en color.

▪ Fotocòpia del DNI del legal representant o tutor.

▪ Fotocòpia de la targeta sanitària CATSALUT en color.

▪ 1 fotografia tipus carnet en color.

Els jugadors/es extracomunitaris hauran de portar la documentació requerida per la FCF.

3. BEQUES

Us recordem que l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà del INSTITUT BARCELONA ESPORTS (IBE) implementa cada any un sistema de BEQUES per infants de 6 a 17anys per a activitats esportives extraescolars, que cada any té una millor acollida entre les nostres famílies. Us avisarem pels canals habituals de l’obertura del període de sol·licituds, que acostuma a serà primers d’octubre.

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El pagament de la quota es farà per domiciliació bancària, segons el calendari següent:

INSCRIPCIÓ ABANS 11/9/2020 (Només jugadors nous)

200€

OCTUBRE/2020(*) Jugadors que no hagin fet la reserva al maig

140€

NOVEMBRE/2020

90€

DESEMBRE/2020

90€

GENER/2021

90€

FEBRER/2021

90€

MARÇ/2021

90€

ABRIL/2021

90€

MAIG/2021 (*) Excepte escola*

90€

Us recordem que les famílies amb més d’un jugador, que no sigui entrenador, es beneficien de descomptes.

5. GESTIÓ D’IMPAGATS

Per renovar la inscripció dels jugadors/es que ja pertanyen al club, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes de temporades anteriors. No es renovarà cap llicència federativa de jugadors que tinguin quotes impagades.

Començada la temporada, qualsevol impagament de quotes comportarà la suspensió de la llicència federativa, fins que es regularitzi la situació en un termini màxim de 7 dies des de la comunicació per part de l’administració del club; en aquest cas es pagarà la quota pendent més (5€) en concepte de despeses bancàries de devolució.

Un cop fet el pagament pendent, la llicència serà activada novament al dia del pagament.

6. QUOTA DE SOCI DEL CENTRE PARROQUIAL DE SARRIÀ

Com sabeu, pel sol fet de signar amb el nostre club, passeu a formar part de la família del CENTRE PARROQUIAL DE SARRIÀ i teniu dret als beneficis i descomptes que atorga la condició de soci i descomptes en les activitats del Centre, com ara teatre, cinema, òpera, dansa, cant coral, lloguer de sales etc. Per a més informació, podeu adreçar-vos a la pàgina del Centre:www.centredesarria.cat

7. MATERIAL ESPORTIU

Els jugadors/res del CP de SARRIÀ, un cop formalitzada la inscripció, hauran d'adquirir el pack de material esportiu que enguany inclou l’uniforme pels partits, a la botiga Wala, del Passeig de la Zona Franca núm. 191, de Barcelona.

Durant la temporada s'exigirà l'estricte compliment de la Normativa Interna pel que fa a uniformitat en tot els actes en que participi el nostre club.

8. CALENDARI. SUSPENSIÓ D’ENTRENAMENTS. REGLAMENT

A la pàgina web http://www.cpsarria.cat ja podeu consultar el quadre dels horaris d'entrenaments. La Competició es regeix pel calendari de la Federació Català de Futbol (FCF) per a cada categoria, tot i que enguany i al moment de redactar aquesta circular, la Federació Catalan de Futbol encara no ha fet públic el calendari de competicions.

Amb independència del calendari de competició, La Junta Directiva del CP de SARRIÀ establirà els calendaris de vacances de Nadal, Setmana Santa i Estiu.

Les sessions d'entrenament o els partits de competició es podran suspendre per causa d'inclemències meteorològiques o de força major. També es poden alterar el dia i hora dels partits de competició, per raó d’organització interna.

9. NORMES DE CONVIVÈNCIA I COMPORTAMENT

Els jugadors/es del club i els seus familiar han de complir la Normativa Interna que els és lliurada a cada inici de temporada i que es pot descarregar al lloc web, molt especialment pel que fa a les normes de conducta i respecte, i el codi ètic de la FCF.

La Junta Directiva podrà apercebre, apartar i expulsar aquell jugador que infringeix tant la Normativa Interna com el codi ètic de fa FCF.

10. CANALS DE COMUNICACIÓ

Les comunicacions oficials del club es realitzaran mitjançant correu electrònic, publicacions al lloc web, o pel canal de distribució CPSARRIÀ INFORMA. Els xats, trucades, etc, serveixen per coordinar l’activitat del club, però en cap cas es tracta de comunicacions oficials.

Quan la família necessiti tractar algun tema esportiu s’adreçarà al Coordinador d’àrea o al Director Esportiu; per a qualsevol altre tràmit cal que es posi en contacte amb l’oficina del club al mail cpsarria@cpsarria.cat o concertar entrevista al telèfon 932031699.

11. COVID-19

Estigueu atents a les nostres xarxes socials; us anirem actualitzant pels canals habituals tota aquella informació que afecti a la nostre activitat, procediments, calendaris, etc.

12. L’OFICINA DEL CLUB ROMANDRÀ TANCADADEL 25 DE JULIOL AL 23 D’AGOST

Que gaudiu de l’estiu fent salut i família; cuideu-vos!


Josep Calderó i Calopa

President

Barcelona, juliol 2020コメント


bottom of page