top of page
Search

REPRESA DE LES COMPETICIONS AMATEURS/SÈNIORS I JUVENILSPosem en el vostre coneixement que el Govern de la Generalitat ha autoritzat la represa de les competicions federades a partir de 16 anys, a través de la resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, En conseqüència, el cap de setmana del 20 i 21 de març es reprendran les següents competicions:


En relació amb aquesta represa, cal tenir en compte les següents especificacions:


1. CONDICIONS DE LA REPRESA DE LES COMPETICIONS: Les competicions es reprenen de conformitat amb les adaptacions dels Plans de Competicions aprovades el passat mes de desembre (Circulars núms. 25 i 27), amb la disputa d’una única volta o fase i els efectes classificatoris d’ascensos i descensos especificats en els indicats Plans de Competicions si es completen tots els partits. Així mateix, cal tenir present l’adaptació del Reglament General al nou format de competicions, comunicat a través de la Circular núm. 34.

2. PARTITS AMISTOSOS: Els equips participants en les competicions autoritzades poden acordar partits amistosos de preparació per al reinici dels campionats a partir d’avui dia 8 de març, i especialment el cap de setmana del 13 i 14 de març.

3. PROHIBICIÓ DE PÚBLIC: Tant els partits amistosos com els de competició s’hauran de disputar sense presència de públic.

4. MOBILITAT COMARCAL: Els desplaçaments de les persones que participen en les competicions autoritzades estan permesos més enllà de la limitació de mobilitat comarcal. Per a justificar aquests desplaçaments caldrà disposar del certificat d’autoresponsabilitat i d’una còpia de la llicència federativa.

5. TOC DE QUEDA: El toc de queda entre les 22:00 hores i les 06:00 hores continua vigent, motiu pel qual els horaris dels partits hauran d’adaptar-se per tal que l’equip visitant pugui efectuar el retorn dins de la franja horària permesa.

6. ÚS DE VESTIDORS: S’autoritza l’ús de vestidors de forma excepcional, i hauran d’utilitzar-se segons les disposicions del Protocol per a minimitzar el risc de contagi per COVID-19 publicat a través de la Circular núm. 35. Tot i això, es recomana que en la mesura del possible s’eviti la seva utilització.

7. PARTICIPACIÓ DE FUTBOLISTES: Els federats inscrits en els clubs que participin en les competicions autoritzades podran prendre-hi part encara que siguin menors de 16 anys, si de conformitat amb el Reglament General poden participar en les categories de juvenils i amateurs.

8. COMUNICACIÓ DE RETIRADES: Es concedeix un termini de 3 dies perquè els equips que no vulguin o no puguin participar en la represa de les competicions ho comuniquin per escrit al Departament de Competició corresponent, sense que aquesta retirada tingui cap conseqüència disciplinària sempre que l’equip militi a l’última divisió de cada categoria. Per tant, la comunicació s’haurà d’efectuar a molt tardar fins al proper dijous dia 11 de març.

9. CASOS POSITIUS DE COVID-19: En el cas que en el sí d’un equip es doni un cas de contagi per COVID-19, el club ho ha de notificar de forma urgent a l’FCF a través del formulari de notificació de positius, que teniu disponible a la portada de la intranet del vostre club, accedint al requadre “Gestió COVID-19”.

10.SEGONA CATALANA: Pel que fa a la categoria de futbol de Segona Catalana, s’informarà al respecte de la seva represa un cop es tinguin els resultats de la consulta efectuada als clubs.


Finalment, recordar-vos que és imprescindible el compliment estricte de les mesures que s’estableixen al Protocol per a minimitzar el risc de contagi de COVID-19 publicat a través de la Circular núm. 35 per tal de garantir que les competicions puguin desenvolupar-se de forma segura per a tots els participants. La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.


Oriol Camacho i Martí

SECRETARI GENERALComentarios


bottom of page