top of page
Search

La Segona Catalana no competirà perla impossibilitatd’aplicar el Pla de Competició

La Junta Directiva de l’FCF ha pres aquesta decisió seguint els resultats de l’enquesta als clubs participants i davant la impossibilitat de complir el Pla de Competició. L’FCF reestructurarà la categoria de cara a la temporada vinent per tal de recuperar els participantsa Primera y Tercera Catalana per a la temporada 2022-2023.

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, seguint l’enquesta que ha formulat als clubs durant la setmana passada, i davantla impossibilitat de complir el Pla de Competició -per dates no es pot acabar abans de finalitzar el mes de juny i s’acumularien els partits intrasetmanals, en una categoria absolutament amateur-, ha decidit noreprendre la Segona Catalana de la presenttemporada 2020-2021. En aquest sentit, l’FCF ha determinat la impossibilitat que es produeixin efectes classificatoris en la present temporada i en la categoria afectada, i proposarà un nou formatde competició, d’inscripcióvoluntària i sense efectesd’ascensos idescensos.

Aquesta decisió, però, no afecta a les categories de Primera Catalana, que ja s’està disputant, i alreinici de la Tercera iQuarta Catalana, previst per al cap de setmana del 20 i 21 de març, seguint el Pla de Competició aprovat per l’Assemblea General Ordinària, ique es recullen la Circular6i25 de la temporada 2020-2021. Tant la Primera, com la Tercera i la Quarta Catalana tindran, per tant, efectes classificatoris amb els seus ascensos i descensos. En no disputar la Segona Catalana, implica, necessàriament, una reconfiguració d’aquesta categoria de cara a la temporada 2021-2022, la qual es veurà incrementada en 30 equips (descensos de Primera Catalana i ascensosde Tercera Catalana) iestarà formada per un totalde 156 equips. Així, de cara al curs 2021-2022 està previst, sempre que ho aprovi l’Assemblea, que la competició de Segona Catalana s’estructuri en 8 grups, dividits cadascun en 2 subgrups, fent una categoria interterritorial. En aquest sentit, i per poder regularitzar la competició, no hi haurà ascensos directes, sinó que es determinaran per eliminatòriesde promoció; idescensosde6-7 equipsper subgrup.


La junta Directiva de l´FCFComments


bottom of page