Search

La Segona Catalana no competirà perla impossibilitatd’aplicar el Pla de Competició

La Junta Directiva de l’FCF ha pres aquesta decisió seguint els resultats de l’enquesta als clubs participants i davant la impossibilitat de complir el Pla de Competició. L’FCF reestructurarà la categoria de cara a la temporada vinent per tal de recuperar els participantsa Primera y Tercera Catalana per a la temporada 2022-2023.

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, seguint l’enquesta que ha formulat als clubs durant la setmana passada, i davantla impossibilitat de complir el Pla de Competició -per dates no es pot acabar abans de finalitzar el mes de juny i s’acumularien els partits intrasetmanals, en una categoria absolutament amateur-, ha decidit noreprendre la Segona Catalana de la presenttemporada 2020-2021. En aquest sentit, l’FCF ha determinat la impossibilitat que es produeixin efectes classificatoris en la present temporada i en la categoria afectada, i proposarà un nou formatde competició, d’inscripcióvoluntària i sense efectesd’ascensos idescensos.

Aquesta decisió, però, no afecta a les categories de Primera Catalana, que ja s’està disputant, i alreinici de la Tercera iQuarta Catalana, previst per al cap de setmana del 20 i 21 de març, seguint el Pla de Competició aprovat per l’Assemblea General Ordinària, ique es recullen la Circular6i25 de la temporada 2020-2021. Tant la Primera, com la Tercera i la Quarta Catalana tindran, per tant, efectes classificatoris amb els seus ascensos i descensos. En no disputar la Segona Catalana, implica, necessàriament, una reconfiguració d’aquesta categoria de cara a la temporada 2021-2022, la qual es veurà incrementada en 30 equips (descensos de Primera Catalana i ascensosde Tercera Catalana) iestarà formada per un totalde 156 equips. Així, de cara al curs 2021-2022 està previst, sempre que ho aprovi l’Assemblea, que la competició de Segona Catalana s’estructuri en 8 grups, dividits cadascun en 2 subgrups, fent una categoria interterritorial. En aquest sentit, i per poder regularitzar la competició, no hi haurà ascensos directes, sinó que es determinaran per eliminatòriesde promoció; idescensosde6-7 equipsper subgrup.


La junta Directiva de l´FCF