Search

d.e.p. Pura Fajardo Castillo

Ens ha deixat la Pura Fajardo Castillo, mare de la nostre companya de Junta Puri Romero.

La Pura era vídua d’en Josep Romero, entrenador i directiu del club, i mare del també desaparegut jugador del CP Josep Ma. Romero Fajardo.

Va